SEKRETESSPOLICY

GDPR Sekretesspolicy för Scholarship Sports USA
Senast uppdaterat: 24 juni 2019

Definitioner

 • Stipendium Sport USA
  Scholarship Sports USA betyder ensamföretaget Scholarship Sports USA, 3 Smiths Wharf, Wantage, Oxfordshire, England.
 • SUSE
  SSUSA är förkortningen för Scholarship Sports USA, och där SSUSA skrivs betyder det Scholarship Sports USA.
 • GDPR
  Lagen om allmän dataskyddsförordning.
 • Personuppgiftsansvarig
  Med personuppgiftsansvarig avses den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller tillsammans med andra personer) bestämmer för vilka ändamål och på vilket sätt personuppgifter behandlas eller ska behandlas.
 • Personuppgiftsbiträde
  Med personuppgiftsbiträde avses varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.
 • Registrerad
  Den registrerade är varje levande individ som använder vår tjänst och är föremål för personuppgifter.

Principer för behandling av personuppgifter

Våra principer för behandling av personuppgifter är:

 • Rättvisa och laglighet.När vi behandlar personuppgifter måste de registrerades individuella rättigheter skyddas. Alla personuppgifter måste samlas in och behandlas på ett lagligt och rättvist sätt.
 • Begränsad till ett specifikt ändamål. Den registrerades personuppgifter får endast behandlas för specifika ändamål.
 • Öppenhet. Den registrerade måste informeras om hur hans/hennes uppgifter samlas in, behandlas och används.

Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar

SSUSA samlar in flera olika typer av personuppgifter för olika ändamål. Personuppgifter kan inkludera, men är inte begränsade till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Födelsedatum

Hur vi använder personuppgifterna

SSUSA använder de insamlade personuppgifterna för olika ändamål:

 • För att förse dig med tjänster
 • För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och/eller produkter
 • För att ge kundsupport
 • För att samla in analys eller värdefull information så att vi kan förbättra våra tjänster
 • För att upptäcka, förebygga och åtgärda tekniska problem

Rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter

SSUSA:s rättsliga grund för insamling och användning av de personuppgifter som beskrivs i denna dataskyddspolicy beror på de personuppgifter vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

 • SSUSA måste fullgöra ett kontrakt med dig
 • Du har gett SSUSA tillstånd att göra det
 • Behandling av dina personuppgifter ligger i SSUSA:s berättigade intresse
 • SSUSA måste följa lagen

Lagring av personuppgifter

 • SSUSA kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna dataskyddspolicy.
 • SSUSA kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra policyer.

Dataskyddsrättigheter

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa dataskyddsrättigheter. Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

 • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig
 • Rätten till rättelse
 • Rätten att invända
 • Rätten till begränsning
 • Rätten till dataportabilitet
 • Rätten att återkalla samtycke
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva
__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva__wf_reserverad_ärva

Redo att ta nästa steg?

Ansök idag för att se om du är berättigad till ett idrottsstipendium i USA.
Osäker? Begär ett samtal med en medlem i vårt team idag!